Reservering

Bij de reservering dient altijd correct melding te worden gemaakt van het aantal personen dat bij Bed & Breakfast/Alpaca Ranch d’n Achterhoek zal overnachten.

Er dient minimaal 1 persoon per boeking, 21 jaar of ouder te zijn. Deze persoon moet zich met een geldig ID of Paspoort kunnen legitimeren en is verantwoordelijk voor betaling, zijn of haar medegasten en eventuele vergoedingen na schade aan gebouw of materiaal.

De reservering is pas definitief na bevestiging van onze kant.

Bij het inchecken wordt het te betalen bedrag afgerekend. Wordt dit geweigerd, dan vervalt de annulering en zijn we gerechtigd om de kamers opnieuw te verhuren. Er wordt dan alsnog een factuur gestuurd voor de gemaakte onkosten (misgelopen inkomsten, deze dient uiterlijk binnen 1 maand te worden betaald). Eventuele drankjes uit de minibar worden bij het uitchecken afgerekend.

Dit mag per pin of contant.

De kamers zijn geschikt voor een maximale bezetting van 2 personen per kamer. Het is derhalve niet toegestaan om met meer dan twee personen in de kamer te overnachten en/of te verblijven dan wel het ontbijt te nuttigen.

Bij het overtreden van de op het reserveringsformulier aangegeven en/of maximale bezetting zal Bed & Breakfast/Alpaca Ranch d’n Achterhoek per overtreding 100% van het op dat moment geldende overnachtingstarief in rekening brengen, bovenop de reeds verschuldigde verblijfskosten. Dit dient ter plekke betaald te worden.

De tarieven van de Bed and Breakfast zijn steeds vrijblijvend en mogen door de eigenaren worden aangepast naar de huidige maatstaven.

Verhuur kamers
Bed & Breakfast/Alpaca Ranch d’n Achterhoek behoudt zich het recht om een gereserveerde kamer verder te verhuren, zo dit niet betrokken wordt binnen de 24 uur na het ingaan van de gevraagde periode, uitgezonderd indien de B en B vooraf verwittigd wordt van een uitgestelde aankomst. In geen geval gebeurt er een terugbetaling.

Verlies sleutels

Bij verlies van de sleutel brengt Bed & Breakfast/Alpaca Ranch d’n Achterhoek je

€ 75,00 in rekening, dit dient ter plekke betaald te worden.

Diefstal
Bed & Breakfast/Alpaca Ranch d’n Achterhoek is niet aansprakelijk voor diefstal op de kamer of in de gemeenschappelijke ruimtes waar je verblijft en is niet verantwoordelijk voor verloren of vergeten voorwerpen en worden dan ook niet opgestuurd.

Waarborgen hygiëne
Het is niet toegestaan om de bedden in de kamers zonder lakens en slopen te beslapen. In het geval dat tijdens de overnachting niet verwijderbare vlekken in het matras, dekbed, sprei en sierkussens of handdoeken ontstaan, brengt Bed & Breakfast/Alpaca Ranch d’n Achterhoek de hierdoor ontstane reinigingskosten en/of kosten ter vervanging van de materialen bij de klant in rekening. De factuur hiervan zal worden opgestuurd en dient per omgaande te worden betaald. Uiterlijk binnen 1 maand.

Het is verboden om huishoudelijke apparaten mee te nemen op de kamer. Hieronder vallen bijvoorbeeld; accu’s, koffiezetapparaat, waterkoker, e.d. Zien wij dit toch op de kamer dan verwijderen wij dit i.v.m. brandveiligheid.

Bed & Breakfast/Alpaca Ranch d’n Achterhoek biedt een WIFI gastennetwerk aan. De gebruiker zal zich onthouden van het bezoeken van internet websites die een onrechtmatig karakter hebben of die niet stroken met de reputatie van Bed & Breakfast/Alpaca Ranch d’n Achterhoek, als aanbieder van de accommodatie. Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internetmisbruik door de gebruiker heeft Bed & Breakfast/Alpaca Ranch d’n Achterhoek het recht zonder nadere aankondiging de toegang tot internet al dan niet geheel te blokkeren.

Prijzen
In het onverhoopte geval dat de diensten/servicediensten, zoals Wifi, niet of niet naar behoren functioneren tijdens het verblijf bij Bed & Breakfast/Alpaca Ranch d’n Achterhoek, geeft dit de klant geen recht tot restitutie van het geheel of een deel van de verschuldigde kamerprijs. Dit geldt ook voor stroomuitval/watervoorziening en evt. bouwwerkzaamheden.

Parkeren

De auto/fiets/motor/camper kun je parkeren/stallen op de daarvoor aangewezen plekken op het terrein. Parkeren is uitsluitend toegestaan voor de duur van het verblijf bij Bed & Breakfast/Alpaca Ranch d’n Achterhoek. Parkeren op het terrein bij Bed & Breakfast/Alpaca Ranch d’n Achterhoek is op eigen risico. Bed & Breakfast/Alpaca Ranch d’n Achterhoek is niet aansprakelijk voor diefstal en/of enige vorm van schade aan jouw auto/fiets/motor of camper.

Schade

Bed & Breakfast/Alpaca Ranch d’n Achterhoek is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige vorm van schade, verlies of diefstal die je hebt of ondervind tijdens je verblijf bij Bed & Breakfast/Alpaca Ranch d’n Achterhoek. Dit kan op geen enkele manier op Bed & Breakfast/Alpaca Ranch d’n Achterhoek worden verhaald.

Mocht je tijdens je verblijf schade veroorzaken aan de accommodatie of de inrichting/terrein, dien je de gastheer of -vrouw direct hiervan op de hoogte te stellen. De schade wordt direct opgenomen en zal ter plekke gelijk afgerekend worden door klant aan Bed & Breakfast/Alpaca Ranch d’n Achterhoek.

Alpaca’s

Het is niet toegestaan om zonder begeleiding van de eigenaren de alpaca weide te betreden, i.v.m. de veiligheid, of de alpaca’s te voeren. Zij kunnen GEEN ander voer verdragen dan dat de eigenaren aanbieden, d.w.z. GEEN fruit, snoep, brood, enz. Dit is dodelijk voor hen. Voer wordt door de eigenaren beschikbaar gesteld en onder begeleiding van de eigenaren gegeven. Worden de alpaca’s toch gevoerd met voer wat voor hen niet geschikt is of wordt er aan de dieren/weide schade aangebracht, door de klant, dan worden de kosten doorberekend aan de klant en dient dit ter plekke te worden betaald. Gebeurt dit niet, dan wordt dit direct uit handen gegeven.

Fietsverhuur

Genoemde prijzen zijn voor het gebruik per fiets voor een hele dag (€ 25,– per dag)
De huursom dient voorafgaand aan de verhuurder te worden voldaan.
Verlenging van de huurperiode is alleen mogelijk na overleg met de verhuurder.
Tussentijdse inlevering van de fiets doet de huurovereenkomst eindigen zonder recht op vermindering van de huursom.
De fiets dient te worden ingeleverd in de staat waarin de fiets werd ontvangen.
De huurder dient alle voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal.
Bij diefstal dient de huurder de fietssleutel en een kopie van de politie aangifte te overhandigen. Bij diefstal van een e-bike daarnaast ook de oplader, de accu en de teller (indien afneembaar).
Fietsen gestolen in een stad zijn voor 100% eigen risico van de huurder.
De huurder vrijwaart de verhuurder van schade aan bijrijders of derden. De huurder huurt en gebruikt de fiets op eigen verantwoordelijkheid en eigen op risico.
LET OP: bij schade of diefstal geldt een eigen risico voor de huurder van € 450,–

Wanneer de schade of diefstal het gevolg is onoplettendheid van de huurder, dan dient de huurder het volledige bedrag (van de schade of dagwaarde) te vergoeden aan verhuurder ter plekke.

Arrangementen met de alpaca’s:

Bij annulering tot 2 weken voor de arrangementen kun je kosteloos je reservering verplaatsen naar een eventueel ander beschikbaar moment, of je krijgt 25% van het totaalbedrag retour. Dit geldt ook voor de workshops.

Bij annulering tot 10 dagen voor de arrangementen, of workshops, zijn we genoodzaakt de volledige kosten in rekening te brengen.

De arrangementen gaan in principe altijd door, behalve bij extreme weersomstandigheden. Indien dit het geval is nemen we tijdig contact met je op om een alternatieve datum te prikken.

Voor de veiligheid van de kinderen en van onze dieren houden wij per kind de begeleiding van één volwassene aan. Kinderen t/m twaalf jaar dienen altijd per kind begeleid te worden door een betalende volwassene. Dit geldt ook voor mensen met een beperking.

Deelname aan alle arrangementen is te allen tijde voor eigen risico.

Huisdieren zijn helaas niet toegestaan.

Roken

Bij Bed & Breakfast/Alpaca Ranch d’n Achterhoek is roken in de verblijven, de algemene ruimtes en bij de alpaca’s verboden. In overleg kun je roken op het terras, mits anderen hier geen last van hebben en de veiligheid niet in gevaar komt. Het terras dient peukvrij te blijven. Peuken moeten derhalve worden achtergelaten in de daarvoor bestemde bakken.

Alcohol en (soft) drugs

Het is bij Bed & Breakfast/Alpaca Ranch d’n Achterhoek ten strengste verboden om drugs te bezitten, te gebruiken en/of te verhandelen. Politie wordt altijd ingeschakeld.

Privacy

Bed & Breakfast/Alpaca Ranch d’n Achterhoek zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.